RSS קטגוריית "תאונות אישיות" - פוסטים אחרונים:ביטוח תאונות אישיות בשילוב עם ביטוחים אחרים – אפשרי?

שוק הביטוחים מציע לנו מבחר של ביטוחים מסוגים שונים, המציעים כיסויים חשובים והכרחיים. אחד הביטוחים המוצעים הינו ביטוח תאונות אישיות, שנועד להגן עלינו, ובעיקר כלכלית, במקרים של פגיעה כתוצאה מתאונה, פגיעה שאיננה מאפשרת חזרה לפעילות יומיומית רגילה למשך תקופה או לצמיתות, לעיתים. ביטוח תאונות אישיות, מוצע, לא אחת, כביטוח נלווה לביטוחים אחרים, חשובים לא פחות, […]ביטוח תאונות אישיות – לשקט האישי שלך ושל בני משפחתך

אחד הביטוחים החשובים ביותר הינו ביטוח תאונות אישיות. קיימים מקרים רבים מדי שנה של תאונות שונות, הגורמות לנזקי גוף קשים, העלולים להביא בעקבותיהם גם למשבר כלכלי חמור, מעבר לנזק הגופני. פעמים רבות, לאור הפגיעה הפיזית, נאלץ הנפגע להפסיק את עבודתו ולשאת בהוצאות רפואיות גבוהות במיוחד. העובדה שאיננו עובד יותר וזאת, לצד ההוצאות בגין הטיפול הרפואי, […]ביטוח תאונות אישיות – להיות מכוסים מכל הכיוונים

ביטוח תאונות אישיות הינו ביטוח, המהווה הרחבה לביטוחים קיימים, שכן נועד להגן על המבוטח ובני משפחתו מפני קשיים כלכליים העלולים להיווצר במקרים של תאונה, חלילה, ובכך להבטיח למבוטח ולבני משפחתו שקט כלכלי. ביטוח תאונות אישיות מבטיח את העתיד הכלכלי של המשפחה, כתוצאה מאירוע חריג במיוחד, תאונה, שבעקבותיה נגרמת פגיעה פיזית קשה במיוחד, המקשה על ההתנהלות […]