RSS קטגוריית "כללי" - פוסטים אחרונים:ביטוח נסיעות לחו"ל לנשים בהריון

אם בעבר, נשים בהריון נמנעו מטיסה לחו"ל וזאת משום שהדבר היה מסוכן לעובר ויכול היה לגרום לו לנזקים. כיום, רוב הנשים בישראל מודעות לעובדה שדבר זה אינו נכון אך עדיין בוחרות לדווח לחברת הביטוח בעת נסיעה לחו"ל וזאת על מנת שזאת תציע להם את פוליסת הנסיעות המתאימה ביותר למצבן.