RSS קטגוריית "ביטוח רכב" - פוסטים אחרונים:השוואת ביטוח בין רכבים משפחתיים לג'יפים

ההבדלים העיקריים בין רכבים משפחתיים לבין ג'יפים באים לידי ביטוי ברמת הסיכון לגניבת הרכב או לחילופין חלקי החילוף והתיקונים של המערכות המותקנות בו. מאמר זה מכיל השוואה בין ביטוחי רכבים משפחתיים לבין רכבי שטח מסוג ג'יפים.רישוי רכב

כאשר אדם נוהג ברכב הוא מוכרח, על פי חוק, לשאת עמו רישוי רכב שהינו בתוקף. רישיון הרכב למעשה מאשר שהרכב רשאי להיות בכביש. רישוי הרכב בתוקף אך ורק לאחר שאגרת הרישוי שולמה לצד וכמובן שבתנאי שהרכב עבר בהצלחה את מבחן הכשירות התקופתי (מבחן זה מוכר בשמו העממי – טסט).