ביטוח תכולת עסק

מה כולל ביטוח של תכולה של עסק? מכונות, מכשירים, כלי עבודה וציוד נוסף אשר משמש בתור אמצעי לייצור בבית העסק.
חומרי גלם, אריזות, סחורה בתהליכי עיבוד, ריהוט, מוצרי חשמל כמו מקרר, תמונות, חפצים אומנותיים, ניירת.

חשוב לדעת כי אם התכולה של העסק נמצאת מחוץ לארץ ישראל, כדאי במקרה זה להרחיב את הביטוח על מנת שיכסה גם את הרכוש אשר נמצא באופן זמני בארץ אחרת.

מה ההבדל בין ביטוח מקיף לבין ביטוח כל הסיכונים
ההבדל העיקרי טמון בעובדה כי ביטוח כל הסיכונים מכסה גם מקרים בהם מתרחשת שבירה של רכוש של העסק כתוצאה מתאונה, ורכוש זה אינו מבוטח בביטוח מקיף. בגדול ניתן לומר שביטוח מקיף אפשר להרחיב לכיסוי אשר כולל גם מקרים מעין אלה של נזקי שבירה כתוצאה מתאונה.

ישנה הרחבה שהינה מצומצמת ביחס לכיסוי למקרים של נזקי שבירה אשר כוללת רק התייחסות למקרים של התמוטטות מדפים עליהם היה מאוחסן רכוש מבוטח של בית העסק.

אם יש לעסק ביטוח מסוג כל הסיכונים אן ביטוח מקיף אשר כולל הרחבה לנזק בשל תאונה אין כל צורך לבצע הרחבה נוספת מפני שביטוחים אלה גם מכסים מקרים של נזקי שבירה, גם אם ברשותכם קופות ממוחשבות של רטליקס שהן הבטוחות ביותר. חשוב להבין הבדלים אלה על מנת לבצע את הרכישה של הפוליסה שתתאים בצורה הכי טובה עבור העסק, אשר לא יצטרך לשאת הוצאות כספיות עבור ציוד יקר שיכול להינזק בצורה כזו או אחרת.

האם בכל מצב ישנו צורך לביטוח תכולה של עסק
לא בכל בית עסק ישנה החובה לבצע ביטוח של התכולה שלו. ניתן לחסוך את דמי הביטוח עבור התכולה במקרה ומדובר בהחזקה של תכולה שהינה שייכת לאחרים או אם התכולה נמצאת בשימושם של אחרים. אם ישנו חוזה חתום בין המבוטח לבין בעלי הרכוש שבכל מקרה של נזק לתכולה המבוטח פטור מאחריות לה, אין כל סיבה לשלם את דמי הביטוח.

מקרים חריגים עבור ביטוח של תכולה בבית עסק
בכל פוליסה ישנם מקרים חריגים אשר עבורם יש לרכוש כיסוי מיוחד והמשתנים הללו אינם זהים בין כל חברות הביטוח. השוני יכול להיות גם מבחינת הביטוח הבסיסי שיכול לכלול כיסוי רחב יותר אשר בחברת ביטוח אחרת יש צורך לרכוש הרחבה כדי לקבל כיסוי מעין זה. חריגים אשר כלולים כבר בכל פוליסות הביטוח שלא מאפשרות ביצוע של הרחבה – מקרים של סיכוני מלחמה, סיכונים של קרינה גרעינית, נזק אשר יש עבורו ביטוח ימי, נזקי ירידת ערך ועוד…

ישנם חריגים נוספים אשר בחלקם ניתן לבטל וחלק אחר של חריגים אשר נכללים בחלק מן הפוליסות ואף רשימה חלקית של חריגים מיוחדים עבור אלה אשר שוקלים רכוש פוליסה מסוג כל הסיכונים.

בדקו כי אתם רוכשים ביטוח תכולה אשר מתאים לעסק, לרכוש שבו ולתנאים הסביבתיים שבאזור בו נמצא העסק כדי שהפוליסה תהיה אפקטיבית וכן כדי שלא ישולמו כספים עבור הרחבות לא הכרחיות.

תחת קטגוריית: • ביטוח תכולה   

קצת על המחבר:RSSתגובות (0)

מעקב קישורים חוזרים

השאר תגובה
אם תרצה תמונה שתפורסם עם התגובה, לך לגראואטר.