ביטוח סיעודי

ביטוח סיעודי הוא ביטוח הנותן מענה לצרכים המתעוררים אצל אדם אשר מסיבה זו או אחרת, אינו יכול לעשות בעצמו חלק מפעולות היומיום ועל כן זקוק להשגחה ועזרה. כמובן שככל שהגיל עולה, כך גם הסיכוי להיות לזקוק סיעוד עולה גם כן. כפועל יוצא מתוחלת החיים ההולכת וגדלה, כך גם גדל בהתמדה מספרם של אלו הזקוקים לסיעוד.

לרוב, אחריות הטיפול באלו מוטלת על בני המשפחה של המטופל ומלבד הנטל הנפשי הכבד שלהם, עליהם גם להתמודד עם הנטל הכלכלי. לצורך כך, קיים הביטוח הסיעודי על כל סוגיו אשר נרכש מבעוד מועד. המגמה כיום, היא לנסות ולהעביר כמה שיותר מעלויות הטיפול בנזקקי הסעד לחברות הביטוח הפרטיות, כדרך להקל על משלם המיסים.
בישראל, קיימים שלושה רבדים של ביטוח סיעודי:
ביטוח סיעודי כחלק מחוק הביטוח הלאומי:
הסיוע במסגרת הביטוח הלאומי מסופק לכל אדם בעת הגיעו לגיל פרישה המתגורר בביתו באם זה, על פי הערכה מקצועית, נזקק לעזרה רבה בביצוע רוב פעולות היומיום כגון אכילה, רחצה או התלבשות, או זקוק להשגחה בבית לשם שמירה על בטיחותו או על בטיחות הסובבים אותו. ביטוח סיעודי זה, אינו מתבטא בכסף אלא במתן עזרה בפועל ובין השאר הוא כולל עזרה של מטפלת בבית (עד 15 שעות שבועיות), טיפול במרכז יום לקשישים, אספקת מוצרי ספיגה, אספקת שירותי כביסה ואספקת לחצן מצוקה.
ביטוח סיעודי דרך קופות החולים:
כיום, הטיפול הסיעודי לא נכלל בסל הבריאות הממלכתי ועל כן, כל קופות החולים מציעות כחלק מהביטוח המשלים את הביטוח הסיעודי. גובה הפרמיה לרוב לא יקר והוא אחיד לכל קבוצת גיל (הפרמיה מתייקרת עם הגיל). הפוליסה עצמה אחידה לכולם.
ביטוח סיעודי פרטי:
כיום, כל חברות הביטוח מציעות את הביטוח הסיעודי כחלק מביטוח הבריאות או בנפרד והן פונות לא רק לאוכלוסייה המבוגרת אלא גם לצעירים, בטענה שאין אנו יודעים מה צופן בחובו המחר ומתי נזדקק לעזרה וסיעוד. התשלום עבור הפוליסה משולם כמו כל ביטוח באופן חודשי ונקבע ע"י חברת הביטוח בהתאם למצבו הרפואי של המבוטח וההיסטוריה הרפואית שלו ושל משפחתו.

ביטוח סיעודי דרך חברת הביטוח נחלק לשני סוגים:

ביטוח סיעודי פרטי אשר משולם באופן אישי– מעניק כיסוי למשך כל החיים (כל עוד הפרמיה משולמת) ומותאם אישית למצבו של המבוטח.

ביטוח סיעודי קבוצתי אשר נרכש בתור קבוצה גדול– למשל ע"י ועד עובדים או ע"י מעסיק הרוצה לבטח את עובדיו. תשלום הפרמיה הוא אחיד לכל אחד מחברי הקבוצה והביטוח הזה תקף לרוב למספר שנים שלאחר מכן יש לחדשו.

דברים אליהם כדאי לשים לב טרם רכישת הביטוח הסיעודי:

  • גובה הפרמיה החודשית והאם משתנה עם הגיל?
  • מהי תקופת האכשרה (התקופה שבין רכישת הביטוח לבין המועד בו ניתן לפנות אל הביטוח בתביעה- מובן שהעדיפות היא לתקופת אכשרה קצרה ככל האפשר).
  • במקרה של ביטוח קבוצתי- כל כמה שנים צריך לחדש את הפוליסה והאם ישנן הטבות כלשהן במקרה של חידוש הפוליסה.
  • יש לציין שלא רצוי לסמוך על הביטוח הסיעודי של הביטוח הלאומי בלבד שכן הוא מצומצם מאוד ולרוב, יהיה על בני המשפחה לשאת בהוצאות נוספות גבוהות.
  • באם אדם הפסיק את תשלומי הביטוח, האם בעת הצורך, עדיין יהיה זכאי לסיעוד בהתאם לתקופה בה כן שילם?
  • במקרה של צורך בעובד זר- רצוי מאוד לבדוק שהוא חוקי ומתאים לסוג העבודה הזו.