ביטוח מנהלים

ביטוח מנהלים הוא למעשה תכנית חיסכון המנוהלת ע"י חברת הביטוח, אשר בא לבטח את חתך העובדים השכירים והוא מחוייב בתשלום הן מצד המעסיק והן מצד העובד השכיר. מטרת ביטוח המנהלים באופן כללי היא לדאוג לרווחתו של העובד במקרה של פיטורים, אבדן כושר עבודה, פרישה מרצון, או פנסיה. במסגרת ביטוח מנהלים, מכניס הלקוח מדי חודש סכום מסויים ממשכורתו לקופה זו (סכום זה נהנה מהטבות מס אך אלו ניתנות לסכום עד גובה מסויים בהתאם לתקנות מס ההכנסה). בנוסף, מפריש המעסיק סכום קבוע (אשר גם כן נהנה מהטבות מס והוא גבוה בדרך כלל מהסכום של העובד שלו) לקופה של המבוטח השכיר.

הפקדות אלו מצטברות שם ומחולקות על פי הנקבע פוליסה למס' מרכיבים ומשולמות ללקוח במס' מקרים המוגדרים בפוליסה ובמס' דרכים שונות.

כיצד מקבל המבוטח את כספי ביטוח המנהלים?

קופת ביטוח לקצבה – קופה בביטוח המנהלים המיועדת למטרת קצבה, בדומה לקרן פנסיה. הכספים שנחסכו במסגרת קופת ביטוח המנהלים משולמים לעובד כקצבה החל מתום תקופת הביטוח ועד לסוף ימי חייו. כספי החיסכון נצברים בחשבון קופת הגמל, בניכוי דמי ניהול ועלויות נוספות. במקרה של פרישה, יכול המבוטח לקבל את כספו בצורה של קצבה חודשית (מסלול קצבתי) או בצורה של הון חד פעמי כולל ריבית והצמדה (מסלול הוני), כאשר לעיתים ניתן אף לשלב בין השניים ולבצע המרות בין המסלולים.

עזיבת מקום העבודה לפני הפרישה הקבועה בחוק – ביטוח המנהלים נותן במקרה זה מס' אופציות והן משיכת הסכום שנצבר לאחר תשלום המס הנקבע בחוק, הקפאת הפוליסה עד למועד אחר ובכך המשך תשלום דמי הניהול לחברת הביטוח, המשכת הפוליסה ע"י המשך של הפקדה חודשית קבועה (רק שכאן אין את החלק הגדול של המעסיק) או חידוש הפוליסה על כל תנאיה לאחר מציאת מקום עבודה חדש.

אובדן כושר עבודה – ביטוח המנהלים נותן אפשרות למבוטח או למעסיק שלו, לרכוש כיסוי ביטוחי נוסף על קצבת הפנסיה או הפרישה המוקדמת והוא כיסוי מפני אובדן כושר עבודה. את ביטוח זה ניתן לרכוש כחלק מההפרשות הקבועות בפוליסה או כתוספת עליהן. הכיסוי הזה משתנה מחברה לחברה וממקרה למקרה אך הוא מדבר על מס' ימים מוגבל ועל הפקדה של 2.5% משכר העובד.

ביטוח חיים – ביטוח המנהלים מעניק פיצוי במקרה של פטירה של המבוטח ונותן את כספי הקרן למוטב על פי הנקבע בפוליסה. גם כיסוי זה הוא כיסוי בחירה והמבוטח יכול לבחור אם לרכשו או לא במסגרת ביטוח המנהלים שלו.

פיצויי פיטורין – לרוב, המבוטח מפריש כ 8.33% ממשכורתו למטרה זו וגם כאן, באפשרותו לבחור אם לקבל את הכסף בצורה של הון או קצבה.

יתרונות ברכישת ביטוח מנהלים:

ודאות – ברוב ביטוחי המנהלים אתם יודעים מה יהיה הסכום שתקבלו כקצבה מדי חודש בהגיעכם לגיל פרישה. חברת הביטוח מתחייבת לסכום זה המחושב מהכנסתכם וההפרשה שנגזרת ממנה לביטוח המנהלים.

ערובה לעובד ולבני המשפחה – מכיוון שביטוח המנהלים לרוב מכיל גם את ביטוח החיים ואת הביטוח כנגד אובדן כושר עבודה, פיטורין או פרישה.

התאמה לכל מקום עבודה – ביטוח המנהלים מתלווה לעובד לכל מקום עבודה בו יימצא ומאפשר התאמה למעסיק החדש.

חלוקת הקרן על פי רצונו של הלקוח

מומלץ, לפני רכישת הפוליסה, לערוך סקר שוק ולקבל מס' הצעות שונות מכמה חברות ביטוח כאשר הגורם המכריע הוא גובה דמי הניהול אותם גובה החברה עבור ביטוח המנהלים.